top of page

ParkinsoNet

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Ruim 3.000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en parkinsonverpleegkundigen), verdeeld over 69 regio's zijn aangesloten bij dit netwerk. Het streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit wordt gedaan door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholingen, het jaarlijkse ParkinsonNet congres en door onderzoek. In het netwerk is er een optimale samenwerking tussen de verschillende zorgverleners. Parkinsonpatiënten en verwijzers kunnen daardoor gemakkelijk op zoek naar zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson. Kijk op de Parkinson Zorgzoeker voor de specialisten bij u in de buurt! Optimale zorg voor parkinson, dat is ons doel!

Meer informatie

 

 

 

Neurorevalidatie

 

 

Neurologische aandoeningen (problemen in het centrale zenuwstelsel) zijn aandoeningen die veelvuldig voorkomen en regelmatig een grote impact hebben, zichtbaar en niet zichtbaar. Ook op jonge leeftijd kunnen deze aandoeningen voorkomen. De verschijnselen kunnen van persoon tot persoon erg verschillen, wat elke behandeling uniek maakt. Belangrijk voor de fysiotherapeut is de gevolgen te signaleren, te behandelen en waar nodig cliënten door te verwijzen. Als praktijk participeren we in diverse (multidisciplinaire) netwerken om de behandeling te optimaliseren en goed op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen.

 

Parkinson

Parkinson is een hersenaandoening, waarbij een bepaalde stof (dopamine) onvoldoende wordt aangemaakt. Hierdoor worden bewegingen traag of trillerig. Naast problemen in het bewegend functioneren komen vele andere stoornissen voor, bijvoorbeeld vermoeidheid, slapeloosheid en of concentratieproblemen.

 

CVA

Een Cerebro Vasculair Accident (CVA) of beroerte met soms als gevolg een halfzijdige verlamming, kan forse functieproblemen opleveren. Onze behandeling bestaat uit het samen met u en uw (zorg)omgeving tot optimale zelfredzaamheid proberen te komen. De behandeling vindt meestal bij de cliënt thuis plaats.

 

MS

Multiple Sclerose is een degeneratieve aandoening van het zenuwstelsel en in meer of mindere mate progressief. Leren omgaan met de aandoening en optimaliseren van het functioneren is meestal de doelstelling van de behandeling.

 

Dementie

Dementie is een steeds vaker voorkomende aandoening. Er kunnen verschillende oorzaken zijn, de meest voorkomende vormen zijn Alzheimer, lewy body dementie en vasculaire dementie. Symptomen zijn geheugenverlies, moeite met uitvoeren van aangeleerde vaardigheden en gedragsverandering. Het is inmiddels bewezen dat bewegen het proces van degeneratie van de hersenen kan vertragen. Inzet van de behandeling is hier met name op gericht. Hiernaast adviseren en begeleiden we u en uw directe (zorg)omgeving. Het doel is zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. We werken hierbij ook samen met TinZ, het netwerk dementie Friesland.

 

NAH

Niet aangeboren hersenletsel, bijvoorbeeld ten gevolge van een tumor kan problemen opleveren in het bewegend functioneren. Doelstelling van de behandeling zal optimaliseren of herstel van zelfredzaamheid en functioneren zijn.

bottom of page