top of page
Hoe kan ik me aanmelden voor fysiotherapie?

U kunt doorverwezen worden door uw huisarts of specialist óf u kunt u op eigen initiatief aanmelden. U heeft dan geen verwijsbrief meer nodig van uw arts. Meldt u zich op eigen initiatief aan, dan wordt eerst bekeken of u bij ons op de juiste plek bent. Bij twijfel zullen wij u vragen contact op te nemen met uw huisarts.

Wat moet ik meenemen naar de behandeling?

Bij uw eerste bezoek neemt u uw zorgpas en identiteitsbewijs mee én eventueel de verwijzingsbrief van uw arts. Daarnaast is het verplicht om het Burgerservicenummer te vermelden.

Tot slot stellen wij het op prijs wanneer u bij elke behandeling een grote handdoek meebrengt.

 

Wat doe ik als ik verhinderd ben?

Mocht u verhinderd zijn, dan dient u zich minimaal 24 uur van te voren af te melden. Zo stelt u ons in staat de vrijgekomen plek weer op te vullen.

Meldt u zich niet tijdig af dan brengen wij u de kosten van de behandeling in rekening.

 

Wat gebeurt er als mijn fysiotherapeut verhinderd is?

In het geval van geplande afwezigheid (door bijvoorbeeld een vakantie of cursus) wordt zo nodig voor waarneming gezorgd. Is uw fysiotherapeut onverwachts verhinderd, dan bellen wij u zo snel mogelijk op om uw afspraak te verzetten.

Hoe gaat u om met mijn gegevens?

Met uw dossier en overige gegevens wordt zeer vertrouwelijk omgegaan. Wij volgen hierin de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u terecht bij uw fysiotherapeut.

Wat kan ik doen als ik een klacht heb?

Heeft u een klacht over uw fysiotherapeut dan dient u dit bij de betreffende fysiotherapeut te melden. Is uw klacht vervolgens niet naar uw tevredenheid opgelost, dan kunt u de folder “Als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut” opvragen in de praktijk.

bottom of page