top of page

Geriatrie fysiotherapie

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van het lichaam zien afnemen komen doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut. Deze richt op de zorgvraag van de kwetsbare groepen met een hoge biologische leeftijd en die te maken hebben met complexe problematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die vanwege hun ziekte, bijvoorbeeld de Ziekte van Parkinson, al verschijnselen kunnen vertonen van ouderdom.

Pytsje Tryntsje Wink is geriatrisch fysiotherapeut en aangesloten bij het Parkinsonnetwerk en Neurologienetwerk.

Blijke Oenema is in 2023 gestrat met de master opleiding Geriatriefysiotherapie.

De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het verminderen van klachten bij hun dagelijkse bewegen en het voorkomen van achteruitgang. Tot het werk behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Omdat de ziektebeelden veelal als chronische ziekten worden aangemerkt, vallen de behandelingen in de meeste gevallen binnen de dekking van de zorgverzekeraar.

bottom of page