top of page

Thuiszorg fysiotherapie

Thuiszorg Fysiotherapie

U wilt, maar u moet ook langer thuis blijven wonen. De vergrijzing neemt toe en er vindt een verschuiving plaats van intra- naar extramurale zorg. Daardoor is er een toename van complexe zorgvragen in de thuissituatie. Het langer thuis wonen van ouderen en chronisch zieken heeft allerlei consequenties. Veel ouderen lijden aan meerdere aandoeningen.

Wat doet de thuiszorg fysiotherapeut?

De fysiotherapeut doet onderzoek naar alle factoren die een rol spelen bij het herstel of het handhaven van de thuissituatie. Hierbij is het samenwerken en overleg met andere disciplines belangrijk. Andere hulpverleners die betrokken zijn bij de cliënt in de thuiszorg fysiotherapie zijn bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, de ergotherapeut, de diëtist en de huisarts.

Doelen thuiszorg fysiotherapie

Thuiszorgfysiotherapie richt zich op de revalidatie en begeleiding van ouderen, chronisch zieken en terminale cliënten in de thuissituatie. De belangrijkste doelen zijn het handhaven van de thuissituatie en het behoud van de zelfstandigheid. U wordt hierdoor in staat gesteld om zo lang mogelijk op een verantwoorde manier in uw leefomgeving te functioneren. Ook het ondersteunen van de mantelzorg is een belangrijke taak van de thuiszorg fysiotherapeut.

Voor wie is de thuiszorg fysiotherapie bedoel?

U komt in aanmerking voor thuiszorg fysiotherapie als u;

 • Een ziekte of aandoening heeft die u beperkt in het bewegen

 • Slecht ter been bent

 • Moeilijk uit uw bed of stoel kunt komen

 • De trap niet meer op durft of kunt

 • Bang bent om te vallen

 • De therapie bij ontslag uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum thuis voort moet zetten

 

De behandeling kan bestaan uit;

 • Functionele oefeningen in de ADL situatie.

 • Spierversterkende oefeningen

 • Balanstraining

 • Het adviseren en toepassen van hulpmiddelen

 • Het geven van adviezen

 • Indien nodig doorverwijzing naar andere disciplines

 

Voor thuis behandelen heeft u een verwijzing van een arts nodig.

bottom of page