top of page

Beweegprogramma's

Beweegprogramma Diabetes Mellitus type 2 en COPD

Regelmatig bewegen heeft een gunstig effect op de algemene gezondheidstoestand.
Dit geldt voor iedereen, maar zeker ook voor mensen met een chronische aandoening, zoals Diabetes Mellitus type 2 en COPD. Bewegen is voor deze groep mensen echter een grotere opgave dan voor de ‘gezonde’ Nederlander.


Het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) heeft in samenwerking met onder andere TNO en de Universiteit van Leuven het ‘Beweegprogramma voor mensen met Diabetes Mellitus type 2 en COPD’ speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld. Dit beweegprogramma is te volgen bij en onder begeleiding van een daarvoor opgeleide fysiotherapeut.
Het beweegprogramma is erop gericht mensen gezond en verantwoord te laten bewegen, aangezien dit een bewezen positief effect heeft op de levenskwaliteit van patiënten met Diabetes Mellitus type 2 en COPD.

Begin 2010 werd er een start gemaakt met het beweegprogramma bij Fysiotherapie G.Veltman. het is een multidiciplinair beweegprogramma waarin samen gewerkt wordt met onder andere praktijk ondersteuners huisartsen, leefstijl en voedingsconsulenten.
Het programma duurt drie maanden en omvat een intake, trainingen en groepsbijeenkomsten. Het trainingsprogramma wordt samengesteld op basis van de belastbaarheid van de deelnemer.
De rode draad in het programma is gedragsverandering; bewegen moet een vast onderdeel worden van het dagelijkse leven. Na deze drie maanden wordt aan de hand van een evaluatie beoordeeld of de deelnemer kan doorstromen naar regulier sport- of beweegaanbod, zelfstandig verder kan gaan of in aanmerking komt voor een, door de fysiotherapeut aangeboden medisch fitness.
Ook de zorgverzekeraars stimuleren het bewegen voor diabetici. Het programma wordt veelal verzekerd vanuit een aanvullende verzekering. Vraag dit na bij uw eigen zorgverzekering.

Fysiotherapie G.Veltman biedt het KNGF Beweegprogramma Diabetes Mellitus type 2 en COPD aan en voldoet aan de gestelde eisen, waaronder registratie in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Het beweegprogramma wordt begeleid door een speciaal hiervoor opgeleide fysiotherapeut.

bottom of page