top of page

Corona herstelzorg

Revalidatie na Corona

De fysiotherapeut kan een belangrijke rol spelen in het herstel van patiënten met COVID-19, die na een besmetting met het coronavirus thuis in quarantaine hebben gezeten, of uit het ziekenhuis komt en aanhoudende beperkingen ondervinden in het dagelijks functioneren.

Het coronavirus heeft veelal effect op vermindering van conditie en kracht. Daarnaast zijn er vaak ook klachten als sierpijn, kortademigheid, benauwdheid en mogelijk mentale klachten, zoals (beweeg)angsten, verlies van vertrouwen in eigen lichaam

Wij hebben diverse actuele Webinars gevolgd over de revalidatiezorg na covid-19. Tevens is fysiotherapeut Renate Hoekema- Busscher bekwaam in het revalideren van long- en COPD patiënten.

Wij bieden een persoonlijk traject aan, waarbij wij kijken naar wat er nodig is om zo goed mogelijk te herstellen.

Dit doen we aan de hand van de nieuwste richtlijnen t.a.v. revalidatie na het coronavirus

Dit geldt ook voor de geriatrische herstelzorg na Covid-19 waarbij onze geriatriefysiotherapeut Pytsje-Tryntsje Wink kan worden ingeschakeld

Indien nodig werken we ook in samenwerking met andere zorgverleners zoals diëtisten, ergotherapeuten en logopedisten.

Wat krijgt u vergoed?

  • Fysio- of oefentherapie: maximaal 50 behandelingen

Wanneer krijgt u een vergoeding?

U krijgt deze zorg alleen vergoed als u:

  • tijdens uw herstel van COVID-19 last hebt van ernstige klachten of beperkingen.

  • een verwijzing hebt van uw medisch specialist. Hebt u niet in het ziekenhuis gelegen? Dan hebt u een verwijzing van uw huisarts nodig.

  • deelneemt aan het onderzoek naar het effect van de herstelzorg. Uw gegevens zijn anoniem en worden alleen voor dit onderzoek gebruikt. Lees meer over het onderzoek op zorginstituutnederland.nl.

  • binnen 1 maand na de verwijzing start met de behandeling.

  • er is geen eigen bijdrage, wel het eigen risico (voor zover dat nog niet verrekend is)

bottom of page